Alles wat u moet weten over verworpen uitgaven om de fiscaliteit van uw zaak te optimaliseren

In principe zijn alle kosten die u voor uw vennootschap maakt, fiscaal aftrekbaar. Bepaalde kosten zijn door de wetgever als “verworpen uitgaven” gedefinieerd, geheel of gedeeltelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten en uw wagenpark.

Alles wat u moet weten over verworpen uitgaven om de fiscaliteit van uw zaak te optimaliseren

In principe zijn alle kosten die u voor uw vennootschap maakt, fiscaal aftrekbaar. Bepaalde kosten zijn door de wetgever als “verworpen uitgaven” gedefinieerd, geheel of gedeeltelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten en uw wagenpark.

In dit artikel komt u meer te weten over verworpen uitgaven en hoe u autokosten gebruikt om de fiscaliteit van uw onderneming te optimaliseren. Hebt u na het lezen van deze pagina nog vragen, neem dan contact op met ons.

Dit weet u na het lezen van dit artikel:

  • Verworpen uitgaven zijn kosten die u slechts gedeeltelijk of helemaal niet kan inbrengen in uw belasting.
  • Er bestaan verschillende types verworpen uitgaven. Autokosten zijn eveneens verworpen uitgaven.
  • Om de aftrekbaarheid van autokosten te berekenen gebruikt u een formule waarin een coëfficiënt volgens brandstoftype en de CO2-uitstoot vervat zitten.
  • U kan een deel van de beperkt aftrekbare uitgaven van autokosten overdragen aan uw B2B-klanten.

De volledige uiteenzetting leest u hieronder.

Verschillende types verworpen uitgaven

100% verworpen uitgaven

Dit zijn uitgaven die niet aftrekbaar zijn. Hieronder vallen boetes zoals verkeersboetes. Maar ook belastingen en eventuele nalatigheidsinteresten die daaraan verbonden zijn vallen onder de 100% verworpen uitgaven. Andere voorbeelden zijn kosten voor niet-specifieke beroepskledij.

50% verworpen uitgaven

Deze uitgaven zijn voor 50% aftrekbaar. Het gaat onder andere om relatiegeschenken, met uitzondering van relatiegeschenken waarop uw logo permanent staat. In dat laatste geval gaat het om reclameartikelen en niet om relatiegeschenken.

31% verworpen uitgaven

Een snelle rekensom en u weet dat de uitgaven 69% aftrekbaar zijn. Hieronder vallen bepaalde restaurantkosten.

Wat met autokosten?

Autokosten zijn een geval apart. Hierbij zal uw accountant het aftrekbare percentage voor uw onderneming berekenen. De regels voor de berekening veranderen regelmatig en dus is het niet eenvoudig om te weten te komen welk aftrekpercentage van toepassing is op uw situatie.

Dit is de formule die uw accountant gebruikt:

Aftrek % = 120% – (0,5% × coëfficiënt type brandstof × aantal g CO2 )

Waarbij de coëfficiënt brandstof in deze categorieën is onderverdeeld:

  • coëfficiënt diesel = 1
  • coëfficiënt benzine = 0,95
  • coëfficiënt aardgas = 0,90

De CO2-uitstoot is eveneens belangrijk. De fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor wagens met een CO2-uitstoot lager dan 200 g ligt verplicht tussen de 50 en 100%. Voertuigen met een CO2 uitstoot van 200 g of meer zijn voor 40% aftrekbaar.

Een voorbeeld uit de praktijk

U heeft een bedrijfswagen met een verbrandingsmotor op diesel die 120 gram CO2 uitstoot per kilometer. Uw jaarlijkse autokosten, inclusief brandstofkosten, bedragen €15.000,00. Voor de berekening neemt u de coëfficiënt voor diesel en het aantal gram CO2 per kilometer. Hieruit volgt een aftrekpercentage van 60% dus 40% van de kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar. Dit geldt voor al je autokosten, inclusief brandstofkosten.

40% van €15.000,00 is €6.000,00 verworpen uitgaven. Geniet uw vennootschap van het verlaagd tarief voor vennootschapsbelasting, zal uw belasting €1.200,00 bedragen. Bij een normaal tarief voor vennootschapsbelasting, is het bedrag voor vennootschapsbelasting €1.500,00.

Verworpen uitgaven

Verlaagd tarief

Normaal tarief

Verworpen autokosten (40%)

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Vennootschapsbelasting

20%

25%

Vennootschapsbelasting

€ 1.200,00

€ 1.500,00

Uw verworpen autokosten doorrekenen

Mocht blijken dat een deel van de belastbare winst uit uw vennootschap te wijten is aan verworpen autokosten, is er een manier om een deel van de beperkt aftrekbare kosten door te rekenen aan uw klant.
Hierdoor zal u minder belastingen betalen.

Hiervoor moet uw vennootschap de aftrekbeperking overdragen op uw klant, de ontvanger van de factuur. Op de factuur vermeldt u het brandstoftype, de CO2-uitstoot, en de datum van verwerving. Als deze elementen niet op de factuur staan, dan blijft de aftrekbeperking bij uw vennootschap en geniet u niet van de fiscale optimalisatie.

Een voorbeeld uit de praktijk

Grijpen we terug naar het voorbeeld dat we eerder gebruikten waarbij de volledige autokosten €15.000,00 bedragen. Stel dat uw doorgerekende autokosten €8.000 per jaar bedragen. De verworpen uitgaven bedragen dan €2.800,00 (namelijk: (€15.000,00 – €8.000,00) x 40%).

Is uw vennootschap onderworpen aan het verlaagd tarief (20% vennootschapsbelasting), daalt de belastingdruk van uw autokosten van €1.200,00 naar €560,00 (€2.800,00 × 20%). Valt uw vennootschap onder het normale tarief dan bedraagt de belastingdruk slechts €700,00 (€2.800,00 × 25%) i.p.v. €1.500,00. Een besparing van respectievelijk €640,00 (€1.200,00 – €560,00) of €800,00 (€1.500,00 – €700,00)!

Wat met een wagen die geen (of weinig) CO2-uitstoot heeft?

Een elektrische wagen of een auto op waterstof hebben geen CO2-uitstoot en zijn 100% aftrekbaar. Maar ook de autokosten van bepaalde brandstofwagens met een CO2-uitstoot van maximum 40g/km (diesel), 42 g/km (benzine), 44g/km (aardgas) zijn 100% aftrekbaar. Voor deze auto’s heeft doorrekenen geen zin want fiscaal maakt het geen verschil uit.

Wat betekent dit voor uw klant?

Uw professionele klant zal de doorgerekende autokosten moeten beperken. Voor een particulier maakt de aparte doorrekening fiscaal gezien geen verschil.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of het telefoonnummer +32 496 14 06 67.

BDS ACCOUNTANCY
in een notendop

Digitaal boekhouden
Fiscaal en juridisch advies
Voor vrije beroepen en KMO's
Persoonlijke aanpak
Over heel België
Perfect tweetalig
Nederlands en Frans

Bambi De Smet
Accountancy

info@bdsaccountancy.be
0496 14 06 67
Ninovestraat 81 D, 9600 Ronse
BTW: BE0771.908.281
ITAA nr. 52.331.304