Achterstallige erelonen opeisen?

Wilt u als arts achterstallige betalingen opeisen bij patiënten, volgt u de regels van de consumentenbescherming. Sinds 1 september 2023 zijn enkele van de regels rond betalingsherinneringen verstrengd.

Nieuwe regels om niet betalende patiënten aan te mannen

Juridisch advies

Wilt u als arts achterstallige betalingen opeisen bij patiënten, volgt u de regels van de consumentenbescherming. Sinds 1 september 2023 zijn enkele van de regels rond betalingsherinneringen verstrengd.

BDS

Achterstallige erelonen opseisen? Volg deze nieuwe regels!

Artsen en tandartsen die niet-betaalde erelonen willen recupereren, zijn verplicht om deze nieuwe regels te volgen voor afspraken en consultaties die plaatsvonden vanaf 1 september 2023.

In dit artikel leggen wij u de veranderingen uit en tonen we u welke impact deze hebben op uw administratie.

Uw patiënt is een consument

Waarom de nieuwe wet ook van toepassing is op uw patiënten? Omdat uw patiënt volgens de bepalingen een consument is. U bent als arts juridisch gezien een ondernemer met een vrij beroep. Hebt u te maken met een patiënt die bepaalde erelonen nog niet heeft betaald, volgt u dus de nieuwe regels die van kracht zijn sinds begin september.

Hetzelfde geldt bovendien voor schadebedingen bij laattijdige betaling in uw algemene voorwaarden. In dat geval neemt u best contact op met uw juridisch adviseur of schakelt u ons in om uw administratie juridisch volledig in orde te brengen.

Over welke wet gaat het precies

Wet 04.05.2023, BS 23.05.2023 ofwel de wet rond de schulden van consumenten. Een pakket van nieuwe regels rond schadebedingen, contracten of algemene voorwaarden van ondernemingen die interesten voorzien bij laattijdige betalingen. Meer bepaald: daarrond zijn de regels veel strenger geworden. Zo mag je als arts enkel aanmaningen sturen naar slechte betalers als ze aan bepaalde regels voldoen.

De eerste gebrekestelling is altijd gratis

Een onbetaalde factuur mag voor uw laattijdig betalende patiënt niet langer meteen tot dure aanmaningskosten leiden. Uw patiënt heeft na deze eerste aanmaning 14 dagen de tijd om zijn schuld aan u te vereffenen zonder meerprijs.

  • Per post: de termijn loopt vanaf de derde werkdag na de verzending van de herinneringsbrief.
  • Per e-mail: de termijn loopt vanaf de kalenderdag na de dag van verzending van de herinneringsbrief.

De bewijslast van het verzenden van de eerste herinnering valt ook ten laste van u. Dat houdt in dat u bent verplicht om aan te tonen dat de herinnering is verzonden.

Aan een tweede herinnering kan u wel kosten verbinden, zoals een vergoeding en interest voor te late betaling. Hier staan weliswaar beperkingen op: de kosten moeten duidelijk zijn vermeld in een overeenkomst of algemene voorwaarden, en zijn wettelijk begrensd.

Verplichte inhoud van een eerste ingebrekestelling

Ook over de inhoud van de eerste ingebrekestelling van een arts naar een patiënt zijn de nieuwe regels duidelijk.

  • U vermeldt het verschuldigde bedrag van uw ereloonnota
  • U geeft het bedrag van het schadebeding mee dat zal worden geëist bij uiteindelijke niet-betaling
  • U noteert ook de naam en het ondernemingsnummer van uw praktijk (die schuldeiser is)
  • U beschrijft de prestaties die aan de schuld zijn verbonden
  • U vermeldt de datum van opeisbaarheid van de schuld

Onthoud goed dat zoals we eerder schreven, de patiënt 14 kalenderdagen de tijd heeft om de schuld te vereffenen.

Beperkte schadebedingen en verwijlinteresten

Samengevat mogen verwijlinteresten niet hoger zijn dan de interesten die werden bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Forfaitaire schadevergoedingen zijn beperkt door de nieuwe regels van september.

Bedrag van de schuld

Tot € 150
Tussen de €150,01 en €500
Vanaf €500,01

Maximale forfaitaire vergoeding

€ 20
€ 30 + 10% van het verschuldigde bedrag
€ 65 + 5% van het verschuldigde bedrag met bovengrens van € 2000

Als uw praktijk met een schadebeding werkt, moet u deze aanpassen conform de nieuwe regels.

Wat als u de regels niet naleeft?

Dan loopt u kans op een fikse boete. Die lopen op tot €10.000 of 4% van uw jaaromzet van het laatste boekjaar. Zijn de aanmaningen niet conform, kan de schuld zelfs vervallen en loopt u inkomsten mis. Heeft uw patiënt na het ontvangen van een niet-conforme aanmaning toch betaald, loopt u het risico dat u het bedrag integraal moet terugbetalen aan de patiënt.

Bambi De Smet
06/10/2023

BDS ACCOUNTANCY
in een notendop

Digitaal boekhouden
Fiscaal en juridisch advies
Voor vrije beroepen en KMO's
Persoonlijke aanpak
Over heel België
Perfect tweetalig
Nederlands en Frans

Bambi De Smet
Accountancy

info@bdsaccountancy.be
0496 14 06 67
Ninovestraat 81 D, 9600 Ronse
BTW: BE0771.908.281
ITAA nr. 52.331.304